Geokraty

Geokraty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

 1. Wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;
 2. Ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
 3. Budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
 4. Wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw  podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
 5. Budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
 6. Stabilizacji osuwisk;
 7. Budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;
 8. Wzmacniania poboczy dróg i skarp;
 9. Budowy wałów przeciwpowodziowych;
 10. Ochrony linii brzegowej;
 11. Podbudowy rurociągów i kanałów.

Geokraty produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości HDPE.

Geokraty wykonane są z taśmy obustronnie moletowanej zgrzewanej punktowo ultradźwiękami.

Wysokość geokraty wynosi : 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300 mm.

Produkowane odmiany :

 1. Geokraty o małych komórkach
  – rozstaw pomiędzy zgrzewami 340 mm
  – sekcja po rozłożeniu ma powierzchnię 16,38 m2
 2. Geokraty o średnich komórkach
  – rozstaw pomiędzy zgrzewami 440 mm
  – sekcja po rozłożeniu ma powierzchnię 22,75 m2
 3. Geokraty o dużych komórkach
  – rozstaw pomiędzy zgrzewami 680 mm
  – sekcja po rozłożeniu ma powierzchnię 32,24 m2