Maty biodegradacyjne

Materiały biodegradowalne przeznaczone są do produkcji biomat i biowłóknin degradowalnych.

Biomaty i biowłókniny biodegradowalne przeznaczone są do zadarniania i rekultywacji skarp oraz zboczy na :

 • wysypiskach śmieci, odpadów i popiołów;
 • hałd kopalnianych;
 • akwenów wodnych;
 • rowów melioracyjnych;
 • wałów przeciwpowodziowych;
 • poboczy dróg i autostrad;
 • mostach, wiaduktach i liniach kolejowych.

Stosowane do zabezpieczania przeciwerozyjnego skarp, umacniania i zadarniania powierzchni zielonych.

1. Biomaty w klasach masy powierzchniowej :

 • 300 – 400 g/m2
 • 400 – 600 g/m2
 • 600 – 800 g/m2
 • 800 – 1000 g/m2

Wytrzymałość na rozerwanie: 1,2 – 27,0 kN/m.
Odmiany z nasionami traw lub bez nasion.
Materiał : słoma, słoma+włókna kokosowe, włókna kokosowe.
Warstwy zewnętrzne z siatki polipropylenowej, lub z juty, lub z kokosu.

2. Biowłóknina z nasionami traw.

Masa powierzchniowa 300 g/m2 (260 g/m2 włóknina, 40 g/m2 nasiona traw).
Wytrzymałość na rozerwanie: 2,9/15,2  daN/m.
Materiał : wełna, bawełna, wiskoza, włókna wełnopodobne, włókna syntetyczne.