Maty i siatki antyerozyjne

Geosiatki i geomaty przeciwerozyjne przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie do :

 • ochrony przeciw erozyjnej zboczy, skarp, obwałowań , stoków i nasypów, wałów  przeciwpowodziowych i hałd;
 • zabezpieczenia gruntów przed erozją deszczową, zwłaszcza wielkich budowli ziemnych lądowych i  wodnych;
 • podniesienia odporności na erozję pokrycia roślinnego na skarpach  narażonych na działanie fali przypływowej lub na okresowe działanie wody wolno płynącej (wały przeciwpowodziowe, brzegi zbiorników wodnych, kanały);
 • podwyższenia stabilności naprawianego zbocza;
 • hamują spływ powierzchniowy wody i przeciwdziałają szkodliwemu ruchowi wody w glebie lub gruncie, z udziałem cząstek gleb lub ziaren gruntu;
 • stabilizują czynną warstwę ( ukorzeniania rośli ) i polepszają warunki korzenienia się roślin.

 

1. Siatki

 • Geosiatki polipropylenowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 10 kN/m do 50 kN/m
 • Geosiatki poliestrowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 10 kN/m do 60 kN/m

2. Siatki i kompozyty przestrzenne

 • Geomaty polietylenowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : 1 kN/m, grubość 20 mm
 • Geomaty polietylenowo-poliestrowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 10 kN/m do 65 kN/m , grubość 20 mm
 • Geomaty polipropylenowo-polietylenowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 1,9 kN/m do 3,4 kN/m , grubość 20 do 25  mm
 • Geomaty polipropylenowe zbrojone siatką stalową
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 35 kN/m do 47 kN/m , grubość 18  mm