Maty bentonitowe

Maty bentonitowe jako warstwy uszczelniające stosuje się do budowy :

  • barier nieprzepuszczalnych dla płynów przy wykonywaniu tuneli i budowli podziemnych;
  • ław i stóp fundamentowych;
  • składowisk odpadów;
  • wałów przeciwpowodziowych;
  • zbiorników i zapór wodnych;
  • kanałów;
  • rowów wzdłuż dróg i kolei;
  • powierzchni na których znajdują się magazyny z substancjami chemicznymi.

 

Masa powierzchniowa od 3300g/m2 do 5300 g/m2 .

Grubość od 5 mm do 7,4 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie ( wzdłuż / wszerz ) 10,4 kN/m / 8,5 kN/m.