Geowłókniny

Geowłókniny przeznaczone są do stosowania w budownictwie ziemnym i komunikacyjnym do :

 • separacji i wzmacniania słabego podłoża nasypów w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji;
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw; podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zakresu wymiany gruntów i zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
 • wykonywania warstw odcinających i rozdzielających miedzy gruntem drobnoziarnistym ( ilastym, pylastym lub gliniastym ) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni;
 • budowy wzmocnionych skarp i nasypów oraz warstwy podkładowe pod geosiatki lub georuszty;
 • osłony systemów drenarskich w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem drobnoziarnistym;
 • wykonania drenów odwadniających poziomych i pionowych;
 • ochrony geomembran uszczelniających przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

 1. Geowłókniny polipropylenowe, standardowa szerokość 5 m
  Masa powierzchniowa : od  85 g/m2 do 1 200 g/m2
 2. Geowłókniny polipropylenowe, standardowa szerokość 6 m
  Masa powierzchniowa : od  100 g/m2 do 1 500 g/m2
 3. Geowłókniny polipropylenowe, termicznie kalandrowane, standardowa szerokość 5 m
  Masa powierzchniowa : od  100 g/m2 do 1 550 g/m2
 4. Geowłókniny poliestrowe, standardowa szerokość 6 m
  Masa powierzchniowa : od  150 g/m2 do 1 000 g/m2
 5. Geowłókniny poliestrowo-polipropylenowe z recyklingu, standardowa szerokość 6 m
  Masa powierzchniowa : od 150 g/m2 do 1 000 g/m2