Geokompozyty drenażowe

Przeznaczenie i zakres stosowania geomat drenażowych:

 • pionowe i poziome odwadnianie podziemnych części budów i piwnic;
 • jako ochrona pionowych i poziomych izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi przy ich zasypywaniu;
 • pionowe odwodnienie nasypów ścian oporowych / eliminacja ciśnienia hydraulicznego;
 • odprowadzenie przesiąkającej wody w różnych typach konstrukcji ziemnych;
 • do drenażu gazowego pod geomembraną po przykryciu składowiska odpadów;
 • odprowadzanie wody opadowej z nad konstrukcji uszczelniającej składowiska odpadów;
 • odprowadzanie wody opadowej i odcieków ze składowiska odpadów;
 • poziome odwadnianie płaskich dachów;
 • zmniejszają czas potrzebny na filtracyjną konsolidację gruntu, poprzez wyparcie i odprowadzenie wody z porów gruntu;
 • ograniczają wzrost zawodnienia gruntów w podstawie nasypu, spowodowany zmianą lokalnych warunków hydrogeologicznych, zmniejszając efekty spadku cech wytrzymałościowych gruntów rodzimych i nasypowych;
 • zbieranie opadów atmosferycznych, wody gruntowej i innych cieczy oraz ich  przenoszenie w płaszczyźnie maty drenażowej;
 • do odwadniania dróg, poprzez stosowanie tzw. drenów francuskich;
 • do budowy sączków prefabrykowanych z mat drenażowych lub sączków piaskowych z osłoną przeciw kolmatacyjną.

 

Geomaty  składają się z geosiatki wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości HDPE połączonej cieplnie jednostronnie lub obustronnie z geowłókniną polipropylenową nietkaną lub folią polietylenową.

 

 1. Geomata drenażowa, geosiatka + jednostronna geowłóknina
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 13kN/m, grubość od 6 mm
 2. Geomata drenażowa, geosiatka + obustronna geowłóknina
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 10 kN/m, grubość od 5 mm
 3. Geomata drenażowa, geosiatka + jednostronna folia polietylenowa + jednostronna geowłóknina
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 13 kN/m, grubość od 4,7 mm
 4. Geosiatka drenażowa
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 6 kN/m,  grubość od 4 mm