Geosiatki

Geosiatka utworzona jest z wiązek włókien tworzących oczka, przeplatanych w węzłach. Pokrywane w procesie technologicznym powłoką polimerową PCV.

1. GEOSIATKI do asfaltu

Zastosowanie:

 • Jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w  następujących przypadkach :
  – spękania mają także charakter zmęczeniowy, projektowana konstrukcja wzmocnienia jest oszczędna;
  – przykrycie szczelin podłużnych na poszerzeniach jezdni lub pomiędzy jezdnią a nowym  poboczem.
 •  Do napraw  istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :
  – jako warstwa pośrednia, odprężająca, w układzie warstw bitumicznych.

 

 1. Geosiatki z włókien poliestrowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 110 kN/m
 2. Geosiatki z włókien poliwinyloalkoholowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 110 kN/m
 3. Geosiatki z włókien szklanych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 50 kN/m do 200 kN/m

 

2. GEOSIATKI do gruntu
Przeznaczone do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

 • wzmacniania słabego podłoża nasypów komunikacyjnych;
 • ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania szkód górniczych na konstrukcję nawierzchni dróg;
 • budowy dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych;
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego nawierzchni drogowych i kolejowych lub dolnych warstw podbudowy podatnej, w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni;
 • budowy zbrojonych nasypów i konstrukcji oporowych;
 • stabilizacji osuwisk;
 • budowy placów postojowych i parkingów w trudnych warunkach wodno-gruntowych;
 • wzmacniania poboczy dróg i skarp.

 

 1. Geosiatki z włókien poliestrowych, pokrytych polimerem PCW, jedno i dwukierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 10 kN/m do 600 kN/m
 2. Geosiatki z włókien poliestrowych, pokrytych polimerem EVA, jedno i dwukierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 800 kN/m
 3. Geosiatki z włókien poliestrowych, jedno i dwukierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 650 kN/m
 4. Geosiatki z włókien polwinyloalkoholowych, pokrytych polimerem PCW, jedno i dwukierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 400 kN/m
 5. Geosiatki polipropylenowe wytłaczane z rozciąganego pasma, o sztywnych węzłach, dwukierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 40 kN/m
 6. Geosiatki polipropylenowe wytłaczane z rozciąganego pasma, o sztywnych węzłach, jednokierunkowe
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 50 kN/m do 170 kN/m