DP Technologie

UWAGA!!!

Od 1 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana adresu:

 

NOWY ADRES:

ul.Ołtuszewskiego 52B

43-210 Kobiór

Witamy Państwa na stronie internetowej firmy DP Technologie!!

 

Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu firmę DP Technologie z siedzibą w Kobiórze k/Tychów,

zajmującą się dystrybucją tkanin geosyntetycznych, odwodnień liniowych,

 oraz świadczeniem usług ogólno - budowlanych,

jak i oczywiście montażem materiałów geosyntetycznych.


W naszej ofercie geosyntetyków posiadamy:

Geowłókniny
Geotkaniny
Geosiatki
Geokraty
Geokompozyty
Geokompozyty drenażowe
Geomembrany
Maty bentonitowe
Maty biodegradacyjne
Maty i siatki antyerozyjne

oraz system dla:

Ochrony Herpetologicznej

 Dostarczane przez nas materiały geosyntetyczne posiadają oznaczenia znakiem jakości CE oraz aktualne Aprobaty Techniczne IBDiM oraz CNTK, wydane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami zgodnymi z Zharmonizowanymi Normami Europejskimi.

 

Oferujemy najniższe ceny, dobre warunki współpracy oraz dostawy loco budowa.


Nasza firma zrealizowała i wciąż realizuje kolejne strategiczne inwestycje w polskiej sieci linii kolejowych, dróg krajowych, ekspresowych i autostrad.
Każdy zakończony kontrakt to zdobyte bardzo ważne doświadczenie, które sprawia, że jakość świadczonych przez naszą firmę usług stale jest powiększana.

 

Zapraszamy do współpracy!                


Z poważaniem,                
Damian Walter